Kimya Kütüphanesi
Fenolftalein

Fenolftalein, soluk sarı renktetir. Toz halinde bir organik bileşiktir. Kimyasal formülü C20H14O4'dir. Erime noktası yaklaşık 250 °C'dir ve alkolde çözünür. Ancak suda her zaman çözünmeye bilir. Fenolftalein sıcak sülfürik asit ya da çinko klorür katalizörlüğünde fenol ile ftalik anhidridin reaksiyonundan meydana gelir. Fenolftalein asit ve baz indikatörü olarak kullanılır. Asitli ortamda renksizdir fakat fenolftalein bazik ortamda pembe renklidir. Nötral ortamda da renksizdir. Fenolftalein ilave edilmiş asidik çözeltiye baz ilave edilirse, çözeltinin pH'sı 8,2 olduğu an, fenolftalein çözeltiyi pembe renge boyar. Çözeltinin bazik olmaya başladığı anlaşılır. Fenolftalein asitli çözeltide renksiz trifenil karbinal türevine, bazik çözeltide ise kırmızı renkli kinoit yapılı bir bileşiğe dönüşür.

Kullanım: Tıbbi ve bilimsel amaçlar için kullanılabilecek bir hafif asittir. Laboratuvar ortamlarında, çoğunlukla başka maddelerin asitlik testi için kullanılır. Fenolftalein genellikle titrasyon için kullanılır. Müshil olarak da kullanılmaktadır. Kan testleri için tipik olarak da hidrojen peroksit içeren bir süreç olarak kullanılabilir ve madde aynı zamanda bazı oyuncakların üretiminde kullanılabilir.